משרד עורכי דין ח.נועם טלפון לצור קשר: 037518402

משרד עורך דין ח. נועם ושות'

Dreamstime

היבטים משפטיים – בהקצאת היחידה השלישית

עופר נועם 12/13/2016

המצב המשפטי טרם החלטת הולנת”ע

המצב המשפטי טרם החלטת הולנת”ע

• תכנית מתאר ארצית – תמ”א 35 אושרה בהחלטת. ממשלה מס’ 4467 מה 27- בנובמבר 2005
• לוח 2 לתמ”א 35 קובע רף נוקשה למספר יח’ הדיור למגורים בישוב. לאור הרף הנוקשה – נקבעה חובת עדכון אחת לארבע שנים של לוח 2  (העדכון תוכנן במקור לסוף שנת 2009)
• המלצות הולנת”ע אושרו בנובמבר 2013
• הפרת חובת העדכון – פגיעה קשה בהתיישבות.
• עתירת יודפת (אוקטובר 2014 ) – צו להגדלת. מספר היחידות מ- 300 ל- 400

מוסדות התכנון – פסיקה

• פס”ד בביהמ”ש העליון (עע”מ 8909/13 ישעיהו הרמלין נ’ הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז)
• בעלי זכויות במשק עזר בהדר עם, פיצלו מגרש בעבר וכשביקשו לפצל מגרש נוסף משטח חלקת מגוריהם – בקשתם נדחתה ע”י מוסדות התכנון.
• טענות המערערים:
– קושי ביישום 979 (טרם פוצל מגרש לפי 979)
– קיפאון ושיתוק הבניה במשך שנים ארוכות
– הפליה לעומת מקרים שבהם אושר פיצול דומה