משרד עורכי דין ח.נועם טלפון לצור קשר: 037518402

משרד עורך דין ח. נועם ושות'

החלטה 823 וחוזה החכירה המוצע ע”י מינהל מקרקע ישראל

04 מאי 2015
הרצאתו של עו"ד עופר נועם

ניתנה במסגרת יום העיון בנושא החלטות מועצת מקרקעי ישראל והשלכותיהן על ההתיישבות ביום 18/09/08 - יום העיון אורגן ע"י האיחוד החקלאי
לצפיה להרצאה הקלק

עשור לרעידת האדמה החקלאית

השבוע לפני עשר שנים עצר בג"ץ את ההפשרה ההמונית של הקרקע החקלאית והחריף את מצוקת הההיצע בכל הארץ; "גלובס" חושף כי פשרה שאישר החודש בית המשפט העליון באזור השרון עשויה לסלול את הדרך להחזרת הבניה על הקרקעות החקלאיות גלובס -28/08/12

בג”צ הורה למדינה לנמק מדוע לא תשונה החלטה 969

חוקר שמינה רשם האגודות ממליץ לפרק את “קרן הקאופרציה הצרכנית”

האגודה היתה אמורה להיות "קומיסר אידיאולוגי של רשתות הקו אופף בידיה רכוש של לפחות 10 מיליון ש"ח

בג”ץ: המדינה תנמק מדוע לא תתקן החלטת מועצת מקרקעי ישראל 969

קובעת הפיצוי לבעלים של קרקע חקלאית שיעודה שונה; היישובים: הפיצתוי בלי קשר להשקעה גלובס - 21/05/2005

היורש הראוי לרשת את המשק

ביהמ"ש הכיר ביורש אחד המתגורר במשק כזכאי לקבל בהעברה את המשק, בתנאי שימלא אחרי הוראות הסכם המשבצת וישלם ליתר אחיו חלק יחסי משווי המשק גלובס - 30/01/2005

ברק מבקר מינל מקרקעי ישראל

השופט אהרון ברק מתח ביקורת על מנהל מקרקעי ישראל שקבע פיצוי כספי נמוך לאדמות החקלאים nrg - 20/01/2005

סוף עידן החפיף

זוהי לפחות המטרה שהציב לעצמו האיחוד החקלאי, שערך קורס ראשון לחברי ועד במושבים; משתתפי הקורס, שעד עתה פעלו לפי אינטואיציה ושמועות, ערכו היכרות ראשונה עם סבך של חוקים ותקנות שכלל לא הגירו וקיבלו פתאום "רגליים קרות" קו למושב

לסוכנות אין וטו על רישום זכות חכירה בין המינהל לאגודה / עו”ד חיים נועם

מהרגע שהיישוב הגיע לביסוס ועומד על רגליו, הוא נגמל מה"אפוטרופוסות של הסוכנות" ועל כן ע"י חתימת חוזה חכירה דו צדדי ופירעון ההלוואה, בטלות כל ההגבלות שבגינן חפצה הסוכנת לרשום משכנתא

תושבי “צור משה” הקרקע שלנו, ויש לבטל את חוזי המינהל

ערוצים להשלמת צוואה חסרה

להלשמת חסר בצוואה ניתן להיזקק לכמה ערוצי השלמה - דיני הטעות, הדין הדסיפוזיטיבי והפרשנות המשלימה (או השלמה שיפוטית) שחורגת מלשון הכתוב בצוואה ויוצרת לשון חדשה, שבעזרתה מוגשם רצנו הריאלי / ההיפוטי של המצווה מעריב - 3/09/2002

דיור מוגן כדירת מגורים

משמצאנו כי בית לדיור מוגן מהווה בית מגורים לאוכלוסיה מבוגרת, יש להחיל עליו שיעור מופחת של מס מכירה

זליגמן החליט על פירוק ברית הקאופרציה הצרכנית

הרשם דחה את הבקשה לפסול עצמו מלכהן בטריפבול משפט בעניינו של בני גאון הארץ - 16/07/2001

תקנות האגודות השיתופיות

הרשם דחה את הבקשה לפסול עצמו מלכהן בטריפבול משפט בעניינו של בני גאון הארץ - 16/07/2001

מקבץ החלטות של בית המשפט העליון תקנות האגודות השיתופיות

גלובס - 06/02/97