משרד עורכי דין ח.נועם טלפון לצור קשר: 037518402

משרד עורך דין ח. נועם ושות'

ליאור קסון

ניסיון ראוי, אך הדרך עוד ארוכה.

עו"ד עופר נועם, עו"ד ארז ללצ'וק, עו"ד גיא נועם 04/01/2017

ניסיון ראוי, אך הדרך עוד ארוכה, הינו מאמר אשר התפרסם בחודש אפריל בעיתון The Marker בוא עורכי הדין, עופר נועם, ארז ללצו’ק וגיא נועם, מביעים את עמדתם המקצועית לגבי חוק התחדשות העירונית.

ניסיון ראוי, אך הדרך עוד ארוכה, הינו מאמר אשר התפרסם בחודש אפריל בעיתון The Marker בוא עורכי הדין, עופר נועם, ארז ללצו’ק וגיא נועם, מביעים את עמדתם המקצועית לגבי חוק התחדשות העירונית.